Zařízení pro třídění plastů, čištění, drcení a třídění komunálního odpadu

U níže uvedených výrobků se jedná o opravy. repase a výrobu nových zařízení.

Zde se firma zabývala repasemi dodaných zařízení a postupně se přešlo k výrobě jednotlivých dílů a celků. U neopravitelných dílů se vytvářela výrobní dokumentace a dokumentace sestav.

Nabízíme klíč k procesnímu řešení nejrůznějších úkolů včetně optimalizace stávajících systémů. Likvidace plastového odpadu, celulózy a dalších měkkých až středně tvrdých materiálů. Naše stroje pro čistý a tříděný plastový odpad ze zpracování plastů (foukaný plast, injekční stříkačky, tabulový plast, foukané výrobky, fólie, guma, potrubí nebo plastové panely) Dodáváme drtiče pro zpracování těchto materiálů a jejich uložení k dalšímu zpracování.

Dále dodáváme řešení pro likvidaci a rozmělnění jiných měkkých až středně tvrdých materiálů všude tam, kde může být odpad likvidován pomocí řezání nebo drcení. Zde je možno zmínit různé gumy, pásy a pneumatiky, elastomery, měď, hliník a jiné měkké kovy, potraviny, dřevo a různá biohmota.

Další specializace našich výrobků se zaměřuje na drcení celulózy v kladívkových a nůžkových granulátorech za účelem dalšího chemického zpracování nebo jako práškové celulózy pro mísení do potravin, čistících prostředků a mnoha dalších produktů.

Mytí použitých a kontaminovaných plastů 

Plastové výrobky na konci své životnosti, jak v průmyslu, tak i v domácnostech jsou mnohokrát znečištěny a smícháno víc druhů plastů. Pro opětovné použití musí být separovány a očištěny. V mokrém drtiči čistíme nadrcený materiál, členíme hrubé nečistoty v předmycích jednotkách, naše třídící nádrže a hydrocyklony postupně oddělují různé typy plastů podle jejich specifické hmotnosti. V případě zvlášť velkého znečistění se používá horké mytí. Mechanické a horkovzdušné sušičky umožňují vyrobený nadrcený materiál vytlačovat ve vysoké hustotě a sypnosti materiálu. Prací a separační systémy obsahují různé druhy hrubosti dělení gravitačními třídiči. Pro užití mokrého mycího procesu dodáváme systémy s uzavřeným okruhem použité vody, jak horké, tak studené. Těmito uzavřenými okruhy šetříme náklady na použitou vodu a energie. Hlavní oblast použití naší mycí linky je v oblasti recyklace obalových fólií a sáčků, stretchových fólií, pet-láhví, tvrdých plastů, plastů z automobilového průmyslu, starých PVC oken a krytů baterií. 

Dopravníky a rotační třídiče 

Jedná se o zařízení na vstupu do skládky. V místě vyklopení hrubého komunálního odpadu toto zařízení posuvným případně rotačním pohybem materiál rozmělní a posune k dalšímu zařízení. Dochází zde k hrubému roztřídění materiálu a rozdělení hmoty na měřitelnou výšku pro roztřídění do hlavních skupin. Někdy do této sestavy bývá zařazeno i zařízení s cupovacími válci.

Podávací linky 

V sestavě podávací linky jsou hrubá síta, vytřípadla a elektromagnety pro odstranění kovových dílů. Na vytřípadlech dochází k rozdělení materiálu dle hrubosti a posunutí k drtiči. Sestava podávací linky se skládá z různých druhů dopravníků. (Šnekové, pásové, skříňové.) Standardně se vyrábí z materiálu třídy 11 (žárově zinkováno a chráněno nátěrem). 

Drtiče - řezačky a kladiva 

Jedná se o první stupeň úpravy materiálu. Po hrubém roztřídění, které bylo provedeno na předcházejících zařízeních, se materiál pro další manipulaci musí nadrtit na zpracovatelnou hrubost. Zde se plasty a výrobky z plastů nadrtí na velikost dle potřeby. Ostatní materiály jsou dopraveny k haldování nebo také k dalšímu drcení. Materiálové provedení  třídy 11 (žárově zinkováno a chráněno nátěrem) nebo z nerezové oceli.

Třídění a klasifikace upraveného materiálu - granulátory, sýta, kladívkové mlýny 

Po nadrcení a rozmělnění hrubých dílů se materiál posouvá dle určení do praček, sušiček a dochází k rozdělení dle hmotnosti a hustoty materiálu. Zde se jako nosné médium většinou používá obyčejná voda, která běhá v uzavřeném okruhu (v případě užití suchého procesu je materiál hnán tlakovým vzduchem.) Na konci tohoto procesu je materiál roztříděn a rozdělen dle hustoty materiálu. Většina dílů je vyrobena z běžné uhlíkové oceli (11 375). Podle přání zákazníka mohou být zařízení pozinkovány nebo ošetřeny nátěrem.

Pračky natříděného materiálu - předmycí linky, drtiče za mokra, odlučovače nečistot, prací bubny, , třídící nádrže, mechanické čištění vody, drtiče, šrotovníky, cyklóny a hydrocyklóny, horké mytí, sila a zásobníky 

Jak bylo uvedeno výše u třídičů upraveného materiálu je prvním stupněm tohoto procesu pračka, která materiál zbaví špíny, mastnot a nežádoucích příměsí. Tento proces je několika stupňový nebo se opakuje k dosažení 100% čistoty. Materiálové provedení  třídy 11 (žárově zinkováno a chráněno nátěrem) nebo z nerezové oceli.

Sušičky - mechanické a tepelné sušičky, cyklóny a hydrocyklóny 

Po výstupu natříděného plastu z pračky se musí materiál vysušit a dopravit do přepravních boxů. Tento proces probíhá přes sušičku. Hrubé vysušení se děje již v dopravních cestách. Materiál se suší z důvodů dosažení sypnosti a lepší manipulovatelnosti. Sušička je standardně vyráběna z nerezové oceli.

Cyklóny, zásobníky a sila 

Cyklony jsou součástí dopravního potrubí a slouží ke zpomalení proudu materiálu. Pod cyklony bývají umístěny zásobníky s přepravními kontejnery nebo ukládání do bigbagů. Zásobník nebo bigbag slouží k nahromadění materiálu k dalšímu zpracování nebo případnému prodeji čisté suroviny. Standardně se vyrábí z materiálu třídy 11 nebo z nerezové oceli. Opláštění bývá zinkovým plechem.

Hutnění a lisování - válcový nebo pístový lis

Tento stupeň může být použit, jak v kterémkoliv místě linky, tak na konci celého procesu. Účelem tohoto zařízení je co nejvíce zmenšit objem zpracovaného materiálu pro následnou přepravu či zpracování (skládkování.)


Ilustrační foto

 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • slider
 • slider

Developed in conjunction with Eco-Joom.com