Zařízení pro čistírny a úpravny vod

U níže uvedených výrobků se jedná o opravy. repase a výrobu nových zařízení.

 

Pojezdové mosty usazovacích nádrží, dosazovacích nádrží a lapáků písku  

Pojezdové mosty jsou vyráběny dle technické dokumentace vždy na konkrétní stavbu v opakujícím se modulu a tvaru. Garantují vysokou tuhost vlastní mostové konstrukce. Pojezd je řešen pomocí plnopryžových kol nebo ocelovými koly pojíždějícími po kolejnici. Obě varianty lze pro ztížené klimatické podmínky doplnit o nucený pohon. Mostnice je standardně vyráběna z konstrukční oceli, zábradlí z nerezu. Přívod elektrické energie je řešen ve středu uloženým kroužkovým sběračem. Příkon pohonu pojezdového mostu se pohybuje v rozmezí 0,37 až 0,55 kW.

Odtokové žlaby, přepadové hrany, norné stěny 

Odtokové žlaby jsou standardně vyráběny ve variantě U, materiálové provedení nerez. Tyto žlaby jsou doplněny o nornou stěnu pro zachycení plovoucích nečistot a přepadovou hranu zajišťující rovnoměrný odtok vody po celé ploše nádrže. Nejmodernějším způsobem odtahu vody z nádrže je sytém zanořeného děrované potrubí, které je opět vyráběno z nerezové oceli a je rozmístěno v přesně definované vzdálenosti od stěny nádrže.

Středové sloupy, flokulační válce, nátokové a výtokové deflektory 

Technologické vybavení sloužící k nátoku odpadní vody do kruhových nádrží je standardně vyráběno z nerezové oceli, přičemž flokulační válce do průměrů až 4m, nátokové a výtokové deflektory jsou vyráběny jako skořepiny (tenkostěnné výroky). Středové sloupy, jsou naopak konstruovány a vyráběny tak, aby přenesly veškeré statické i dynamické zatížení mostové konstrukce.

Čističe přepadových hran

Čističe hran jsou určeny pro odstraňování nečistot z přepadových hran ocelových nebo betonových odtokových žlabů v kruhových dosazovacích nádržích. Dále je čistič uzpůsobený pro čištění vnitřních stěn a dna žlabu. Vlastní zařízení je konstrukčně řešeno k upevnění na patku nosníku pojezdového mostu, s možností natáčení a ustavení kartáče podle pozice čištěného místa. Většina dílů čističe je vyrobena z běžné uhlíkové oceli (11 375). Podle přání zákazníka mohou být komponenty čističe pozinkovány nebo ošetřeny nátěrem.

Hrubé česle

Do výrobního sortimentu patří také technologická zařízení pro hrubé předčištění odpadní vody. Jsou jimi hrubé česle, s průlinami cca 30 až 50 mm, zachycující velké předměty připlavené odpadní vodou.  Zařízení jsou standardně vyráběna v provedení uhlíková ocel a nerez.

Podvozky pod kontejnery

Podvozek pod kontejner je koncipován jako dvounápravový. Použitý rozvor a rozchod podvozku zajišťuje dostatečnou stabilitu přepravovaného kontejneru a je vyráběn dle použitého typu kontejneru. Pohyb podvozku je zajišťován elektropřevodovkou. Ovládání pohonu je  umístěné mimo podvozek. Podvozek je standardně vyráběn z konstrukční oceli třídy 11 a proti korozi chráněn žárovým pozinkováním a nátěrem.

Atypické nádrže a zásobníky

Tyto jsou vyráběny dle určení provozu a mnohdy se jedná o vestavbu do předem připraveného prostoru. Samostatně stojící zásobníky pro mísení vody jsou koncipovány dle požadavku stavby. Jedná se o jednoplášťové nebo izolované dvouplášťové zařízení. Standardně se vyrábí z materiálu třídy 11 nebo z nerezové oceli. Opláštění bývá zinkovým plechem.

Potrubní dílce

Jedná se o sestavy tvarových potrubí na konkrétní stavbu (T-kusy, kolena a oblouky, redukce a různá napojení, atypické díly). Vyráběno z materiálu třídy 11 nebo nerezové oceli.

Zábradlí

Jedná se o dvoutrubkové typové zábradlí včetně okopové lišty. Délkový modul je uzpůsoben konkrétnímu prostoru, který má být chráněn. Atypická zábradlí jako schodišťová, kruhová, u nakloněné roviny jsou vyráběny jako zakázková záležitost. Standardně se vyrábí z materiálu třídy 11 (žárově zinkováno a chráněno nátěrem) nebo z nerezové oceli.

Schody, schůdky, žebříky, plošiny

Jedná se o zakázkovou výrobu dle překonávané výšky. Standardně se vyrábí z materiálu třídy 11 (žárově zinkováno a chráněno nátěrem) nebo z nerezové oceli.


Ilustrační foto

 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • Ilustrační foto
 • slider
 • slider

Developed in conjunction with Eco-Joom.com